Ysmanov :: видео.http://www.ya-zvezda.comhttp://www.ya-zvezda.comhttp://www.ya-zvezda.com/videoitem/Ysmanov/4966<img src='http://www.ya-zvezda.com/files/video/frames/4749/frame_medium_4966_1.jpg'/>http://www.ya-zvezda.com/videoitem/Ysmanov/4966Sun, 28 Nov 2010 10:40:43 +0200эТО ПРОСТО ПРИКОЛ!!!!!http://www.ya-zvezda.com/videoitem/Ysmanov/4975<img src='http://www.ya-zvezda.com/files/video/frames/4749/frame_medium_4975_1.jpg'/>http://www.ya-zvezda.com/videoitem/Ysmanov/4975Mon, 29 Nov 2010 09:43:32 +0200Панда!!